Wat doet Stichting Artrose Zorg

De missie van Stichting Artrose Zorg is de bestrijding van artrose en de gevolgen ervan in Nederland. De zorg voor de patiënten is hierbij de belangrijkste drijfveer. De voornaamste doelen zijn het doorbreken van het bestaande beeld over artrose als zou artrose niet te genezen zijn, en verder het bevorderen van het voorkómen van artrose.

Voor de uitvoering van haar missie werft Stichting Artrose Zorg fondsen. Deze fondsen worden besteed voor het realiseren van concrete doelstellingen, zoals:

  • het geven van voorlichting teneinde bij mensen meer begrip te kweken voor artrosepatiënten;
  • het geven van voorlichting en ondersteuning aan artrosepatiënten;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar veelbelovende effectieve en patiëntvriendelijke behandelmethoden;
  • het stimuleren van patiënten met artrose om meer te bewegen;
  • het bevorderen van patiëntencontact;
  • het vroegtijdig vaststellen van de pre-artrosefase en het voorkómen van artrose.

Waarom is Stichting Artrose Zorg nodig?

Stichting Artrose Zorg is nodig omdat er een organisatie moet zijn, die zich volledig toelegt op het vaststellen en behandelen van artrose. Niet als aanhangsel bij andere aandoeningen zoals  reuma, maar geheel op de artrose gericht, waarbij het belang van de patiënt centraal staat. Bij Stichting Artrose Zorg zijn de belangen van leveranciers van zorg daardoor altijd minder belangrijk dan die van de patiënten. Zo legt Stichting Artrose Zorg het accent op het ontwikkelen en bevorderen van het aanbod van patiëntvriendelijke behandelmogelijkheden, in plaats van operaties (met alle risico's daarvan) en zware medicatie (met de nodige bijwerkingen). In de voorlichting wordt verder aandacht besteed aan vroegherkenning van artrose en van het risico op artrose, alsmede  aan het voorkómen ervan.